10/26/2010

NEXT POST
สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก "เขาสก" เดิมชาวบ้านเรียกที่นี่ว่า "บ้านศก" ก่อนหน้านั้นเรียกว่า "บ้านศพ" ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี คนเก่าแก่เล่าว่าเหตุที่เรียกว่า บ้านศพนั้น สมัยก่อนเป็นหมู่บ้าน กลางป่าไม่สามารถติดต่อกับที่ไหนได้เลย ในสมัยรัชกาลที่ 2 พม่ายกทัพมาตีตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า ฉลาง (ภูเก็ต) ชาวบ้านหนีเข้าป่าขึ้นเขานมสาวเขาสก แล้วมาตั้งบ้านเรือนเพื่อ ทำมาหากินปลูกพืชหาปลาล่าสัตว์ ต่อมาเกิดโรคระบาด ชาวบ้านตายเป็นจำนวนมาก บ้านศกจึงกลายเป็นบ้านร้าง ในปี พ.ศ.2504 บริษัทมหาไทยได้ตัดถนนจาก อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ไปยัง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผ่านบ้านศก และเขาสก คนงานนับพันคนได้ สร้างบ้านพักที่เชิงเขาพันธุรัตน์และล่าสัตว์โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับการเดิน ทางไปมาที่สะดวก ชาวบ้านจาก จ.นครศรีธรรมราช ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา เริ่มพากันมาจับจองที่ดินมีการตัดไม้ทำลายป่า ขอประทานขุดแร่ และสัมปทานป่าไม้ ป่าไม้และสัตว์ป่าลดลงเรื่อย ๆ ในปี...
PREVIOUS POST
นมัสการหลวงพ่อโสธรสถานที่ท่องเที่ยวงานเทศกาลจ้า แนะนำยังไงก็ไม่หมดเลยสถานที่ท่องเที่ยวไทยเนี่ยมมีเยอะแยะเดี๋ยวตรงนี้จัดงานตรงโน้นมีเทศกาลงานบุญ โอ้วเยอะไปหมด อิอิ แต่บล็อกสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังไม่ท้อขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวงาม ๆ ในไทยต่อไป โย่ว สถานที่ท่องเที่ยวงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร หลวง พ่อโสธร เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง มีอภินิหาร มีประชาชน พุทธบริษัทและเทศพากันหลั่งไหลไปนมัสการทุกวันไม่ขาด ถ้าเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดอื่นๆ ประชาชนยิ่งพากันไปมากกว่าวันธรรมดายิ่งในวันเทศกาลด้วยแล้ว ประชาชนพากันหลั่งไหลไปนับจำนวนแสน งานปีของหลวงพ่อโสธรนั้นมีปีละ 3 ครั้ง ตามลำดับ ดังนี้ 1. ครั้งแรก งานวันเกิดหลวงพ่อโสธร คือ กลางเดือน 5 มีงาน 3 วัน 3 คืน 2. ครั้งที่ 2 งานกลางเดือน 12 มีงาน 5 วัน 5 คืน 3. ครั้งที่ 3 งานตรุษจีน มี...