10/14/2010

NEXT POST
สถานที่ท่องเที่ยวปราสาทตาเล็ง สถานที่ท่องเที่ยวปราสาทตาเล็ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านปราสาท ตำบลกันทรารมย์ การเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษ ตามทางหลวงสาย 220 จนถึงอำเภอขุขันธ์ เลี้ยวขวาผ่านสถานีตำรวจ ตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซ้าย ตรงไปประมาณ 300 เมตร แล้วเลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร จนถึงบ้านปราสาท แล้วเลี้ยวขวาอีกครั้ง ปราสาทตั้งอยู่ด้านขวามือ ลักษณะ เป็นปรางค์องค์เดียว ตั้งอยู่บนฐาน องค์ปรางค์มีผังเป็นรูปสี่เหลียมจัตุรัส ย่อมุมไม้สิบสอง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปัจจุบันเหลือเพียงผนังด้านหน้าและผนังข้างบางส่วน มีประตูเข้าได้เพียงประตูเดียว หน้าอีกสามด้านเป็นประตูหลอก ที่สำคัญคือ เสาติดผนังประตูหน้าทั้งสองข้าง ยังคงมีลวดลายสลักเต็มแผ่นอย่างสวยงาม เป็นลายก้านขด นอกจากนี้ บนพื้นรอบๆ ยังมีทับหลังวางอยู่หลายชิ้น ชิ้นหนึ่งวางอยู่หน้าประตูด้านทิศเหนือ สลักเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้ากาล ซึ่งคายท่อนพวงมาลัยออกมาจากปาก และยึดท่อนพวงมาลัยนั้นไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง ทับหลังชิ้นอื่นๆ ลักษณะคล้ายกัน ทับหลังชิ้นหนึ่งมีแนวภาพตอนบนสลักเป็นรูปฤาษี นั่งเรียงกันในท่าสมาธิ 7 ตอน จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ปรากฎ...
PREVIOUS POST
สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก "เขาสก" เดิมชาวบ้านเรียกที่นี่ว่า "บ้านศก" ก่อนหน้านั้นเรียกว่า "บ้านศพ" ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี คนเก่าแก่เล่าว่าเหตุที่เรียกว่า บ้านศพนั้น สมัยก่อนเป็นหมู่บ้าน กลางป่าไม่สามารถติดต่อกับที่ไหนได้เลย ในสมัยรัชกาลที่ 2 พม่ายกทัพมาตีตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า ฉลาง (ภูเก็ต) ชาวบ้านหนีเข้าป่าขึ้นเขานมสาวเขาสก แล้วมาตั้งบ้านเรือนเพื่อ ทำมาหากินปลูกพืชหาปลาล่าสัตว์ ต่อมาเกิดโรคระบาด ชาวบ้านตายเป็นจำนวนมาก บ้านศกจึงกลายเป็นบ้านร้าง ในปี พ.ศ.2504 บริษัทมหาไทยได้ตัดถนนจาก อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ไปยัง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผ่านบ้านศก และเขาสก คนงานนับพันคนได้ สร้างบ้านพักที่เชิงเขาพันธุรัตน์และล่าสัตว์โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับการเดิน ทางไปมาที่สะดวก ชาวบ้านจาก จ.นครศรีธรรมราช ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา เริ่มพากันมาจับจองที่ดินมีการตัดไม้ทำลายป่า ขอประทานขุดแร่ และสัมปทานป่าไม้ ป่าไม้และสัตว์ป่าลดลงเรื่อย ๆ ในปี...